Ar PVN
Bez PVN
+371 29107866

ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50 SYSTEM

Parametri Mērvien. Tikai apkure – 50

Apkures kontūrs

Siltuma jauda pie 80/60°C  (modulējošā) kW 5.5 ÷ 45.0
Siltuma jauda pie 50/30°C  (modulējošā) kW 6.1 ÷ 49.7
Siltuma slodze kW 5.7 ÷ 46.2
Lietderības koeficients pie nominālas slodzes un katla ūdens vidējās temperatūras 70°C % 97.4
Lietderības koeficients pie daļējas slodzes un atpakaļgaitas ūdens vidējās temperatūras 30°C % 107.7
Apkures kontūra maksimāla darba temperatūra oC 95
Karstais ūdens
Nominālā karstā ūdens sagatavošanas jauda pie 80/60°C kW —–
Slodzes profils —–
Ūdens spiediens MPa (bar) —–
Karstā ūdens ražība pie ∆=30K l/min. —–

Montāžas izmēri

Dūmvada pievienojums mm koaksiālais  Ø80/Ø125, koaksiālais  Ø60/Ø100 vai 2 atsevišķi Ø80 x Ø80
Apkures ūdens un gāzes pieslēgums colla G ¾
Izmēri mm 730x400x440
Svars kg 36