Ar PVN
Bez PVN
+371 29107866

ECOCONDENS SOLID COMFORT 35

Parametri Mērvien.  ECOCONDENS SOLID 35
Enerģetiskie parametri
Apkures kontūrs
Siltuma jauda pie 80/60°C  (modulējošā) kW 4.1 ÷ 33.6
Siltuma jauda pie 50/30°C  (modulējošā) kW 4.5 ÷36.9
Siltuma slodze kW 4.2 ÷ 34.2
Lietderības koeficients pie nominālas slodzes un katla ūdens vidējās temperatūras 70°C % 98.3
Lietderības koeficients pie daļējas slodzes un atpakaļgaitas ūdens vidējās temperatūras 30°C % 107.8
Apkures kontūra maksimāla darba temperatūra oC 95
Karstais ūdens
Nominālā karstā ūdens sagatavošanas jauda pie 80/60°C kW 4.1 ÷ 24.0
Slodzes profils XL
Ūdens spiediens MPa (bar) 0.01(0.1) ¸ 0.6(6)
Karstā ūdens ražība pie ∆=30K l/min. 13.2
Montāžas izmēri
Dūmvada pievienojums mm koaksiālais  Ø80/Ø125, koaksiālais  Ø60/Ø100 vai dalīts  Ø80 x Ø80
Izmēri mm 1869x520x500
Svars kg 98
Boilera parametri
Boilera siltummaiņa jauda kW 30
Boilera tilpums l 100
Boilera siltummaiņa tilpums l 5