Ar PVN
Bez PVN
+371 29107866

ECOCONDENS SOLID PLUS 20

Parametri     Mērvien.  ECOCONDENS SOLID 20
  Enerģetiskie parametri
Apkures kontūrs
Siltuma jauda pie 80/60°C  (modulējošā) kW 2.8 ÷ 19.0
Siltuma jauda pie 50/30°C  (modulējošā) kW 3.0 ÷ 21.0
Siltuma slodze kW 2.8 ÷ 19.5
Lietderības koeficients pie nominālas slodzes un katla ūdens vidējās temperatūras 70°C % 97.5
Lietderības koeficients pie daļējas slodzes un atpakaļgaitas ūdens vidējās temperatūras 30°C % 107.5
Apkures kontūra maksimāla darba temperatūra oC 95
Karstais ūdens
Nominālā karstā ūdens sagatavošanas jauda pie 80/60°C kW 2.8 ÷ 19.0
Slodzes profils   L
Ūdens spiediens MPa (bar) 0.01(0.1) ¸ 0.6(6)
Karstā ūdens ražība pie ∆=30K l/min. 9.1
Montāžas izmēri
Dūmvada pievienojums mm koaksiālais  Ø80/Ø125, koaksiālais  Ø60/Ø100 vai dalīts  Ø80 x Ø80
Izmēri mm 1820x520x490
Svars kg 94
Boilera parametri
Boilera siltummaiņa jauda kW 30
Boilera tilpums l 107
Boilera siltummaiņa tilpums l 5