Ar PVN
Bez PVN
+371 29107866

ECOCONDENS EURO COMFORT 35

Parametri Mērvien. Tikai apkure Kombinētais
-35 -35
Enerģetiskie parametri
Apkures kontūrs
Siltuma jauda pie 80/60°C  (modulējošā) kW 4.1 ÷ 34.7 4.1 ÷ 34.7
Siltuma jauda pie 50/30°C  (modulējošā) kW 4.5 ÷ 38.2 4.5 ÷ 38.2
Siltuma slodze kW 4.2 ÷ 35.6 4.2 ÷ 35.6
Lietderības koeficients pie nominālas slodzes un katla ūdens vidējās temperatūras 70°C % 98.0 98.0
Lietderības koeficients pie daļējas slodzes un atpakaļgaitas ūdens vidējās temperatūras 30°C % 109.0 109.0
Apkures kontūra maksimāla darba temperatūra oC 95
Karstais ūdens
Nominālā karstā ūdens sagatavošanas jauda pie 80/60°C kW —– 4.1 ÷ 40.0
Slodzes profils XL
Ūdens spiediens MPa (bar) —– 0.01(0.1) ÷ 0.6(6)
Karstā ūdens ražība pie ∆=30K l/min. 19
Montāžas izmēri
Dūmvada pievienojums mm koaksiālais  Ø80/Ø125, koaksiālais  Ø60/Ø100 vai dalīts  Ø80 x Ø80
Izmēri mm 775x400x300 775x400x300
Svars kg 35.5 37.0