Ar PVN
Bez PVN
+371 29107866

ECOCONDENS EURO COMFORT 25

Parametri Mērvien. Tikai apkure Kombinētais
-25 -25
Enerģetiskie parametri
Apkures kontūrs
Siltuma jauda pie 80/60°C  (modulējošā) kW 3.9 ÷ 24.0 3.9 ÷ 24.0
Siltuma jauda pie 50/30°C  (modulējošā) kW 4.3 ÷ 26.5 4.3 ÷ 26.5
Siltuma slodze kW 4.0 ÷ 24.6 4.0 ÷ 24.6
Lietderības koeficients pie nominālas slodzes un katla ūdens vidējās temperatūras 70°C % 98.0 98.0
Lietderības koeficients pie daļējas slodzes un atpakaļgaitas ūdens vidējās temperatūras 30°C % 108.7 108.7
Apkures kontūra maksimāla darba temperatūra oC 95
Karstais ūdens
Nominālā karstā ūdens sagatavošanas jauda pie 80/60°C kW —– 3.9 ÷ 30.0
Slodzes profils XL
Ūdens spiediens MPa (bar) —– 0.01(0.1) ÷ 0.6(6)
Karstā ūdens ražība pie ∆=30K l/min. 14
Montāžas izmēri
Dūmvada pievienojums mm koaksiālais  Ø80/Ø125, koaksiālais  Ø60/Ø100 vai dalīts  Ø80 x Ø80
Izmēri mm 775x400x300 775x400x300
Svars kg 33.0 34.5