Ar PVN
Bez PVN
+371 29107866

ECOCONDENS CRYSTAL 100 SYSTEM

Parametri Mērvien. Tikai apkure – 100
Apkures kontūrs
Siltuma jauda pie 80/60°C  (modulējošā) kW 17.0 ÷ 100.0
Siltuma jauda pie 50/30°C  (modulējošā) kW 19.0 ÷ 110.0
Siltuma slodze kW 18.0 ÷ 103.0
Lietderības koeficients pie nominālas slodzes un katla ūdens vidējās temperatūras 70°C % 97.0
Lietderības koeficients pie daļējas slodzes un atpakaļgaitas ūdens vidējās temperatūras 30°C % 107.0
Apkures kontūra maksimāla darba temperatūra oC 80
Karstais ūdens
Nominālā karstā ūdens sagatavošanas jauda pie 80/60°C kW —–
Slodzes profils —–
Ūdens spiediens MPa (bar) —–
Karstā ūdens ražība pie ∆=30K l/min. —–
Montāžas izmēri
Dūmvada pievienojums mm 2 atsevišķi  Ø100 x Ø100
Apkures ūdens un gāzes pieslēgums colla G 5/4 – G 1
Izmēri mm 810x540x545
Svars kg 84